Ankh Ka Tara (1932)
Starring: Chanda, Indubala, Jehanara Kajjan, Laxmi, Narmada Shankar
Director: Jyotish Bannerjee

Ankh Ka Tara (1932) Songs Lyrics