Kerry On Kutton
Starring: Satyajeet Dubey, Aditya Kumar, Karan Mahavar, Aradhana Jagota, Shivam Pradhan, Deepraj Rana, Yashwant Singh
Director: Ashok Yadav
Producer(s): Shashank Shekhar Singh
Music Director(s): Himanshu (RHS), Rishabh Srivastava, Shivam Bagchi
Lyricist(s): Ghanaram Singh Yadav, Ashok Yadav
Composer(s):Himanshu (RHS), Rishabh Srivastava, Shivam Bagchi
Release on:1st July, 2016

Kerry On Kutton Songs Lyrics